Verhoging minimumjeugdlonen 1 juli 2019

De overheid verlaagt in stappen de leeftijd waarop werknemers het volledige minimumloon ontvangen. De eerste stap is per 1 juli 2017 ingegaan; toen ging het vaste percentage van het wettelijk minimumloon (WML) voor 18-, 19-, 20- en 21-jarigen omhoog. Vanaf die tijd hebben 22-jarigen recht op een volledig wettelijk minimumloon.

De tweede stap gaat in per 1 juli 2019. Voor 21-jarigen houdt dit in dat zij naar 100% gaan.

Een deel van de loonkostenstijging krijgen werkgevers automatisch terug via de compensatieregeling: Lage-inkomensvoordeel (LIV). Zie voor meer info bijgaande artikelen of neem contact met ons op.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/verhoging-minimumjeugdloon

 

 

Verhoging minimumjeugdlonen 1 juli 2019