Bijzonder uitstel van betaling belastingdienst

Belastingmaatregelen voor ondernemers en zzp’ers inzake Coronavirus

De Belastingdienst heeft maatregelen getroffen om u als ondernemer of zzp’er door deze moeilijke tijden heen te helpen.

Wij kunnen voor u bij de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Dit kan voor alle opgelegde aanslagen Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Omzetbelasting en Loonheffingen.

Voor de aangiftes Omzetbelasting en Loonheffingen geldt het volgende. Deze aanslagen worden pas opgelegd zodra het te betalen bedrag conform de aangifte, niet tijdig is voldaan. Als u niet op tijd betaalt, ontvangt u een naheffingsaanslag loonheffingen en/of omzetbelasting. Pas als u deze naheffingsaanslag heeft ontvangen, kan er bijzonder uitstel van betaling worden aangevraagd o.v.v. het aanslagnummer. Verzuimboetes die op deze aanslagen vermeld staan worden vervolgens onmiddellijk kwijtgescholden.

De invorderingsmaatregelen worden na ontvangst van het verzoek om uitstel van betaling meteen gestopt en u ontvangt automatisch drie maanden uitstel. Is dit niet voldoende, dan kan t.z.t. aanvullend uitstel worden aangevraagd waarbij aanvullende informatie aangeleverd dient te worden.

Wij hopen hiermee wat duidelijkheid te hebben kunnen geven over de huidige situatie. Mocht de procedure veranderen, dan zullen wij u dit melden. Heeft u inmiddels aanslagen in uw bezit waarvoor wij voor u uitstel kunnen aanvragen? Laat het ons weten, dan gaan we ermee aan de slag. Ook voor overige vragen kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Bijzonder uitstel van betaling belastingdienst