Wijziging overgangsregeling bij UBO-verplichting uitgesteld
Enkele weken geleden berichtten wij u over een wijziging per 1 juni jl. in de overgangsregeling bij de UBO-verplichting. Als onder meer notarissen, accountants en…
Zet tijdig FOR om in lijfrente voor premieaftrek in 2023
Tot en met 2022 kon u pensioen opbouwen in de fiscale oudedagsreserve (FOR). Heeft u een FOR opgebouwd, dan mag u die ook nu nog…
Ook recht op LKV na overgang onderneming
 Lange tijd was het onduidelijk of bij een overgang van een onderneming het loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer van de overdragende werkgever kon worden voortgezet bij…
Herstel te veel betaalde box-3-heffing is onvoldoende
De Hoge Raad, de hoogste rechter, heeft beslist dat u onvoldoende rechtsherstel krijgt als u te veel box-3-heffing heeft betaald. Alleen als uw vermogen uitsluitend…
Aanvraagloket opent voor steun jonge landbouwers
Bent u een jonge landbouwer (16 – 39 jaar) en heeft u na 1 januari 2023 een bedrijf overgenomen of bent u een landbouwbedrijf gestart?…
Vanaf 1 juni 2024 wijzigt overgangsregeling bij UBO-verplichting
Sinds 27 maart 2022 moeten uw gegevens ingeschreven zijn in het UBO-register bij de Kamer van Koophandel (KvK). Onder meer notarissen, accountants en belastingadviseurs die…
Box-3-spaarders: maak tijdig bezwaar tegen box-3-heffing in IB-aanslag 2023
Heeft u belast vermogen in box 3 dat uitsluitend bestaat uit spaargeld en in 2023 een lager werkelijk rendement behaald dan het forfaitaire rendementspercentage van…
Deadline nadert voor TEK-vaststellingsverzoek
Heeft u gebruikgemaakt van de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK-regeling)? In dat geval heeft u van de RVO bericht gehad om een vaststellingsverzoek in te…
Laatste jaar aankoop bestelauto zonder bpm
Als u nu een bestelauto aanschaft voor uw onderneming, betaalt u geen bpm. Daarvoor geldt namelijk een vrijstelling. Die vrijstelling wordt per 1 januari 2025…
Benut de studenten- en scholierenregeling
Maakt u deze zomer gebruik van vakantiekrachten? Bijvoorbeeld omdat uw vaste personeel met vakantie gaat of omdat u juist in de zomer een seizoenspiek heeft…